Efter at have besejret fascismen, nazismen og stalinismen, står verden nu over for en ny totalitær global trussel: Islamismen.

Vi, forfattere, journalister, intellektuelle, opfordrer til at modstå religiøs totalitarisme og fremme frihed, lige muligheder og verdslige værdier for alle.

De seneste begivenheder, som fulgte efter offentliggørelsen af tegninger af Muhammed i europæiske aviser, har påvist behovet for at kæmpe for disse universelle værdier. Denne kamp skal ikke vindes med våben, men på den ideologiske bane. Det, vi ser, er ikke et sammenstød mellem civilisationer eller mellem Vesten og Østen, men en global kamp, hvor demokrater står over for teokrater.

Ligesom alle andre former for totalitarisme næres islamismen af frygt og frustration. Hadets prædikanter spiller på disse følelser for at rekruttere de bataljoner, som skal gennemtvinge en frihedsdræbende verden uden lige rettigheder. Men vi fastslår klart og tydeligt: intet, end ikke fortvivlelse, retfærdiggør valget af åndsformørkelse, totalitarisme og had. Islamismen er en reaktionær ideologi, som dræber lighed, frihed og verdslighed, hvor den end forekommer. Dens succes kan kun føre til en verden baseret på uretfærdighed og dominans: mandens dominans af kvinden og islamisternes dominans af alle andre. For at imødegå dette, må vi sikre de undertrykte og diskriminerede menneskers universelle rettigheder.

Vi afviser den »kulturrelativisme», som består i at acceptere, at mænd og kvinder med muslimsk baggrund skal forbeholdes retten til lighed, frihed og verdslige værdier under henvisning til respekt for kultur og tradition. Vi nægter at give afkald på vores kritiske ånd af frygt for at blive beskyldt for »islamofobi», et uheldigt begreb, der forveksler kritik af islam som religion med stigmatisering af dens tilhængere. Vi plæderer for ytringsfrihedens universalitet, så den kritiske ånd kan komme til orde på alle kontinenter, i kamp mod alle dogmer og alle former for magtmisbrug. Vi appellerer til alle demokrater og frit tænkende mennesker i alle lande om at medvirke til, at vores århundrede må blive kendetegnet ved Oplysningen og ikke ved åndsformørkelsen.

UNDERSKRIVERE Ayaan Hirsi Ali Chahla Chafiq Caroline Fourest Bernard-Henri Lévy Irshad Manji Mehdi Mozaffari Maryam Namazie Taslima Nasreen Salman Rushdie Antoine Sfeir Philippe Val Ibn Warraq