Efter att ha övervunnit fascism, nazism, och stalinism står världen nu inför ett nytt globalt hot: islamismen. Vi författare, journalister och intellektuella manar till motstånd mot religiös totalitarism och till främjandet av allas rätt till frihet, jämlikhet och sekulära värden.

De händelser som följt på publiceringen av Muhammedteckningar i flera europeiska tidningar visar hur nödvändigt det är att kämpa för dessa universella värden. Striden kommer inte att vinnas med vapen, utan med ideologiska argument. Det är inte ett krig mellan civilisationer eller antagonism mellan öst och väst vi bevittnar, det är en global kamp som ställer demokrater mot teokrater. Som alla totalitaritära ideologier närs islamismen av fruktan och frustration. Hatpredikanterna spelar på dessa känslor när de mobiliserar sina anhängare i frihets- och jämlikhetsfientliga aktioner världen över. Vi vill klart och tydligt slå fast: ingenting, inte ens det yttersta armod, berättigar vidskeplighet, totalitarism och förtryck.

Islamism är en reaktionär ideologi som förkväver jämlikhet, frihet och sekularism var den än visar sig. Dess framgångar kan bara leda till en värld av underkastelse: kvinnors underkastelse under män, allas underkastelse under islamisterna. För att motverka detta måste de mänskliga rättigheterna omfatta all världens fattiga och förtryckta. Vi motsätter oss en "kulturell relativism" som accepterar att muslimska män och kvinnor förvägras sin rätt till jämlikhet, frihet och sekulära värden av hänsyn till kulturella traditioner. Vi vägrar att göra avkall på vårt kritiska omdöme av rädsla för att kallas "islamofober" - ett illa valt begrepp som inte skiljer på kritik av islam och den orättfärdiga diskrimineringen av dess utövare.

Vi pläderar för en världsomfattande yttrandefrihet, så att kritik mot övergrepp och dogmatism kan komma till uttryck varhelst de förekommer.

Vi uppmanar alla som bekänner sig till frihet och demokrati att verka för att 2000-talet blir upplysningens århundrade, inte en era av mörker.

Ayaan Hirsi Ali

Chahla Chafiq

Caroline Fourest

Bernard-Henri Lévy

Irshad Manji

Mehdi Mozaffari

Maryam Namazie

Taslima Nasreen

Salman Rushdie

Antoine Sfeir

Philippe Val

Ibn Warraq


Översättning Nils Schwartz